Aktuelt

Her finner du oversikt over aktuell informasjon som kan være til nytte som svømmeinstruktør. Nyheter i dagspresse & fagtidskrifter, egne reportasjer med kritisk søkelys, seminarer (nasjonale & internasjonale), samt kurs innenfor svømmeopplæring, livredning, førstehjelp og sikkerhet.

Se også skolesvømming.no som er mer utfyllende.

 

Alle bilder: © Harald Gjerde