Arbeide som instruktør?

Instruktørene er kjernen i en klubb. Det er de som holder klubben og aktivitetene oppe. Det er derfor viktig å investere i instruktørene med god lønn/godgjørelse, gode arbeidsforhold samt en trygg og ryddig kontrakt.

Her finner du råd og tips for deg som har ønsker eller har jobb som instruktør. Dette er informasjon om hva du bør gjøre for å skaffe deg jobb, forhold til arbeidsgiver (kontrakt, lønn, arbeidsmiljø, rettigheter & plikter, attest) og foreldres rolle (veiledning, hjelp, troll).

Her sees elever i opplæringsmetoden Easyswim som er verdens beste. Elevene tørrtrener på motorisk kontroll på dypt vann og er "ferdig" utlært i svømmeteknikk allerede ved 6-års alderen. Opplæringen tar 1,5 år. © Harald Gjerde (2008)