Arbeidsgiver

De fleste arbeidsgivere forholder seg til hva som er best for bedriften og kundene. Dessverre er det de færreste som også tenker på de ansattes beste.

Her finner du informasjon om hvilke rettigheter du har, hva du må passe på og hvordan skal du forholde deg til arbeidsgiver.

• Råd og tips ved ny jobb
• Arbeidskontrakt
• Fagforening
• Lønn

 

 

En god arbeidsgiver er de som ivaretar de ansatte og bygger videre på deres styrker. © Harald Gjerde (2008)