Elevene

Elevene er dine kunder og skal stå i sentrum av ditt arbeid. Samtidig som de skal lære, skal de også føle seg trygge og ha gøy. Rett og slett trives i vannet med ditt nærvær.

• Behandling av elevene
• Personopplysninger
• Psykologi (trygghet - trivsel - læring)
• Vannskrekk

Elevene er kundene og skal stå i sentrum av ditt arbeid.  © Harald Gjerde (2007)