Instruktøren

Her finner du informasjon om din rolle som instruktør, rutiner og sikkerhet.

• Din oppgave som rollefigur
• Kvalifikasjon og egenutvikling
• Etterutdanning
• Personopplysninger (egne)

Instruktøren har mange roller og ansvar.  © Harald Gjerde (2008)