Jobbsøking

En forutsetning for å få jobb er relevant utdannelse. De fleste svømmeklubber i NSF betaler ikke lønn og har derfor problemer med å holde på instruktørene. Derfor er det stadig behov for instruktører og lett å få jobb. I NLS er instruktørene lønnet, men de har også ofte lang erfaring. Jobb uten yrkeserfaring er derfor vanskeligere i NLS.

• Hvordan søke jobb
• Referanser (CV, politiattest, pers. ref.)
• Intervju
• Prøvetid

De som får de beste instruktørjobbene er de som har utdannelse (instruktør/trener) fra Norges idrettshøyskole.  © Harald Gjerde