Velkommen til svÝmmeinstruktÝren.no


Her finner du informasjon
om svÝmmeopplśring og livredning
for svÝmmeinstruktÝrer.

Hensikten er at instruktÝren skal lett kunne finne frem og finne alt pŚ ett sted. I stedet for fancy lay-out hvor du aldri vet hvor du er har vi valgt enkel lay-out med rammer slik at du til enhver tid vet hvor du er og hvor du kan gŚ.

Intensjonen med nettsiden er Ś vśre en portal hvor du finner alt av interesse for instruktÝrer. Raskere, enklere og mer oversiktlig enn SvÝmmeforbundets, Livredningsselskapets eller Google sine nettsider. Mye av innholdet er har pekere direkte til originalkilden i bl.a. SvÝmmeforbundet og Livredningsselskapet.

Alle bilder: © Harald Gjerde