SVØMMEOPPLÆRING PÅ WWW

 
SKOLEVERKET (eksisterende)

Læreplan kroppsøving (1. aug. 2015)
Støttemateriell (ny læreplan)
Forsvarlig svømmeopplæring (sikkerhet) (fra 2015)
Nasjonal prøve i svømming (høring)
 
 
BARNEHAGER
Tilskudd til svømmeopplæring 4-6 år
 
ORGANISASJONER

Svømmeskolen
Norges Livredningsselskap
Norges Svømmeforbund
 
 
SKOLEVERKET (gammel)
Støttemateriell (gml. læreplan)

Forsvarlig svømmeopplæring (sikkerhet) (fra 2008)
 
 
HJEMMESIDER
Skolesvømming.no

Skolesvømmen.no
Svømmedyktig.no
 
LIVREDNINGSKURS
Skolesvømming
Norges livredningsselskap
Norges svømmeforbund
Førstehjelperen
 
 
LITTERATUR & UTSTYR

Skolesvømming.no
Swimshop.no
Klubben.no
 
DIVERSE

Park-idrett-bad
 
 
LINKER TIL LINKER