Sikkerhet

Badeverter (eller badebetjent) er idag en vanligere betegnelse enn badevakter, spesielt i badeland. Dette fordi disse i tillegg har ansvar og oppgaver innen kundeveiledning, vakthold, rengjøring og resepsjon. I veldig mange svømmehaller mangler imidlertid de som har tilsyn kompetanse. I stedet for at badevaktene sendes på badevakt kurs, holdes interne kurs av en leder som selv mangler kompetanse! I mange basseng kan derfor ikke instruktøren forvente at badevert/badevakt vil ivareta sikkerheten dersom uhellet skulle være ute.

Her finner du informasjon tilknyttet sikkerhet i svømmebasseng i vid forstand.

Badevakten har mange oppgaver, men sikkerhet og tilsyn er den viktigste. © Harald Gjerde (2004)