Sikkerhet

Som instruktør er du ansvarlig for sikkerhet. Sikkerhet er ikke bare å klare livredningsprøven. Timen må organiseres og du må til enhver tid ha oversikt og kontroll på deltagerne.
     I tillegg er det andre faktorer som vannhygiene og smittsomme sykdommer som du må forholde deg til. Personvern som omfatter personopplysninger som bl.a.; kontaktinfo, diagnoser, atferdsproblemer samt fotografering.

Badevakten har mange oppgaver, men sikkerhet og tilsyn er den viktigste. © Harald Gjerde (2004)