Svømmeopplæring

Informasjon om kurstyper og kursenes innhold. Forslag til program og organisering av svømmeundervisningen finnes også her.

Alle bilder: © Harald Gjerde