Instruktørutdannelse

Her finner du oversikt over utdanningssystemene hos NSF og NLS, krav, autorisasjon og kursenes innhold. Oversikt over instruktørutdanning er også fra høyskolene, utenlandske aktører og Nasjonal kompetansesenter i skolesvømming.

Her finner du oversikt og linker til følgende kurs:
• Babysvømming (4 mnd - 2 år) (NLS)
• Småbarnsvømming (2 - 5 år)
• Begynneropplæring
• Videregående opplæring
• Trenerutdanning (NSF og høyskolene)
• Skolesvømming (kurs og utdannelse)
• Spesialkursene EasySwim og BrainSwim

Nasjonal kompetansesenter i skolesvømming tilbyr en rekke kurs i organisering, sikkerhet og pedagogikk rettet mot lærere og instruktører som jobber i skolen og barnehagen. © Harald Gjerde